Оголошення про продаж активів ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (16.03.2017)

У зв’язку з ліквідацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТР АСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), пропонуються до продажу наступні активи ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТР АСТОВИЙ БАНК»:

1. Кредит позичальника - юридичної особи:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (30.08.2017)

Наказом від 21 серпня 2017 року Голови Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», Мазур Ю. П., припинено повноваження виконуючого обов’язки Головного бухгалтера Банку Іванової Н. М. та призначено* Хворенкову Т. В. - заступника Головного бухгалтера Банку виконуючим обов’язки Головного бухгалтера Банку.

Іванова Ніна Миколаївна, фізична особа, паспортні дані (Іванова Н. М., не надала згоду на розкриття паспортних даних**), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Іванова Н. М., перебувала на посаді виконуючого обов’язки Головного бухгалтера з 01 червня 2016 року по 19 серпня 2017 року (включно).

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (08.09.2017)

Рішенням акціонера* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707) від 05 вересня 2017 року, надалі по тексту «Банк», у зв’язку з прийнятим рішенням акціонера Банку, щодо скорочення терміну ліквідації Банку, прийнято, наступні рішення:

- припинити повноваження члена Ліквідаційної комісії Банку Біцан Н. В. 08 вересня 2017 року.