• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (27.05.2016 17:48)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 24/05/2016-01 від 24 травня 2016 року): звільнити 24 травня 2016 року згідно з п.1 ч. 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, Шелепу Олену Миколаївну з посади заступника начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку.

Шелепа Олена Миколаївна, фізична особа, паспортні дані (Шелепа О. М., не надала згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Шелепа О. М. перебувала на посаді заступника начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку з 21 грудня 2015 року по 24 травня 2016 року (включно).

Замість звільненого заступника начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку Шелепи О. М., повноваження якого припинено, нікого не призначено (обрано) на посаду заступника начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку.

* на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління Аванесян Арсен Артоєвич.

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 24.05.2016): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 25.05.2016 12:42, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 26.05.2016, № 96 (4384) Бюлетень. Цінні папери України.