• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (07.06.2016 10:28)

У зв’язку з набуттям повноважень Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», код за ЄДРПОУ 38781707 (далі - ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»), призначеної Рішенням акціонера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (Рішення акціонера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» № 30/05/2016-1 від 30 травня 2016 року) на підставі згоди (дозволу) Національного банку України на ліквідацію ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» за рішенням акціонера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (Рішення акціонера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» від 17 травня 2016 року) та відкликання Банківської ліцензії Національного банку України № 270, яка була видана ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» 30 серпня 2013 року,

31 травня 2016 року припиняються повноваження Спостережної ради та Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»:

- член Спостережної ради - фізична особа Бесараб Анна Андріївна (незалежний член):

Бесараб Анна Андріївна, фізична особа, паспортні дані (Бесараб А. А., не надала згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Бесараб А. А., на посаді члена Спостережної ради, перебувала з 18 січня 2016 року;

- член Спостережної ради - фізична особа Подолянко Олександр Володимирович (незалежний член):

Подолянко Олександр Володимирович, фізична особа, паспортні дані (Подолянко О. В. не надав згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Подолянко О. В., на посаді члена Спостережної ради, перебував з 18 січня 2016 року;

- член Спостережної ради - фізична особа Кравцов Геннадій Георгійович (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ»**, що є власником 100% простих іменних акцій Банку):

Кравцов Геннадій Георгійович, фізична особа, паспортні дані (Кравцов Г. Г., не надав згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кравцов Г. Г., на посаді члена Спостережної ради, перебував з 18 січня 2016 року;

- член Спостережної ради - фізична особа Радіонова Ірина Миколаївна (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ»**, що є власником 100% простих іменних акцій Банку):

Радіонова Ірина Миколаївна, фізична особа, паспортні дані (Радіонова І. М., не надала згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Радіонова І. М., на посаді члена Спостережної ради, перебувала з 18 січня 2016 року;

- Голова Правління - Аванесян Арсен Артоєвич:

Аванесян Арсен Артоєвич, фізична особа, паспортні дані (Аванесян А. А., не надав згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Аванесян А. А., на посаді Голови Правління перебував з 14 березня 2016 року.

- начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління - Ківак (Бакалова) Заряна Вікторівна:

Ківак (Бакалова) Заряна Вікторівна, фізична особа, паспортні дані (Ківак З. В., не надав згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ківак З. В., на посаді начальника Управління фінансового моніторингу, член Правління перебувала з 03 березня 2014 року.

* на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

** власник 100% акцій Банку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37296142), в особі Директора ТОВ «ТІС КАПІТАЛ» Кармазіна Олексія Вікторовича, що діє на підставі Статуту.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії Машталер Юлія Петрівна.

 

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 31.05.2016): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 01.06.2016 18:14, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 06.06.2016, № 103 (4391) Бюлетень. Цінні папери України - 4 ст.