• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (08.06.2016 17:46)

Головою Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк»,  Машталер Ю. П, у зв’язку з виробничою необхідністю пов’язаною із звільненням Фіщук Світлани Олександрівни з посади Головного бухгалтера, члена Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»,

призначено* (Наказ № 51-О від 01 червня 2016 року) Іванову Ніну Миколаївну, Радника Голови Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» виконуючим обов’язки Головного бухгалтера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК».

Іванова Ніна Миколаївна, фізична особа, паспортні дані (Іванова Н. М., не надала згоду на розкриття паспортних даних**), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років, Іванова Н. М. обіймала наступні посади: Радник Голови Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»; Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»; Головний бухгалтер Департаменту бухгалтерського обліку ПАТ «ЕРДЕ БАНК»; Головний бухгалтер ПАТ «ЕРДЕ БАНК».

* до моменту припинення повноважень.

** на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії Машталер Юлія Петрівна.

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 01.06.2016): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 02.06.2016 18:14, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 07.06.2016, № 104 (4392) Бюлетень. Цінні папери України - 6 ст.