Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (30.08.2017 13:05)

Наказом від 21 серпня 2017 року Голови Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», Мазур Ю. П., припинено повноваження виконуючого обов’язки Головного бухгалтера Банку Іванової Н. М. та призначено* Хворенкову Т. В. - заступника Головного бухгалтера Банку виконуючим обов’язки Головного бухгалтера Банку.

Іванова Ніна Миколаївна, фізична особа, паспортні дані (Іванова Н. М., не надала згоду на розкриття паспортних даних**), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Іванова Н. М., перебувала на посаді виконуючого обов’язки Головного бухгалтера з 01 червня 2016 року по 19 серпня 2017 року (включно).

Хворенкова Тетяна Володимирівна, фізична особа, паспортні дані (Хворенкова Т. В., не надала згоду на розкриття паспортних даних**), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років, Хворенкова Т. В. обіймала наступні посади: заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер, начальник Операційного управління.

* до моменту припинення повноважень.

** на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії Мазур Юлія Петрівна.

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 21.08.2017): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 23.08.2017 09:14, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ від 29.08.2017 № 162 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».