Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (08.09.2017 14:36)

Рішенням акціонера* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707) від 05 вересня 2017 року, надалі по тексту «Банк», у зв’язку з прийнятим рішенням акціонера Банку, щодо скорочення терміну ліквідації Банку, прийнято, наступні рішення:

- припинити повноваження члена Ліквідаційної комісії Банку Біцан Н. В. 08 вересня 2017 року.

Біцан Наталія Вячеславівна, фізична особа, паспортні дані (Біцан Н. В., не надала згоду на розкриття паспортних даних**), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Біцан Н. В., перебувала на посаді члена Ліквідаційної комісії Банку з 30 травня 2016 року по 08 вересня 2017 року (включно). Замість звільненого члена Ліквідаційної комісії Банку Біцан Н. В., повноваження якого припинено, нікого не призначено (обрано) на посаду члена Ліквідаційної комісії Банку.

- припинити повноваження заступника Голови Ліквідаційної комісії Банку Сидоренко Л. В. 08 вересня 2017 року.

Сидоренко Лариса Володимирівна, фізична особа, паспортні дані (Сидоренко Л. В., не надала згоду на розкриття паспортних даних**), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Сидоренко Л. В., перебувала на посаді заступника Голови Ліквідаційної комісії Банку з 30 травня 2016 року по 08 вересня 2017 року (включно). Замість звільненого заступника Голови Ліквідаційної комісії Банку Сидоренко Л. В., повноваження якого припинено, нікого не призначено (обрано) на посаду заступника Голови Ліквідаційної комісії Банку.

* власник 100% акцій Банку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37296142), в особі Директора ТОВ «ТІС КАПІТАЛ» Кармазіна Олексія Вікторовича, що діє на підставі Статуту.

** на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії Мазур Юлія Петрівна.

 

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 05.09.2017): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 06.09.2017 17:07, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ від 08.09.2017 № 170 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».