• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (21.01.2016 17:19)

Спостережною радою Банку, прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку №4 від 16 січня 2016 року):

1. Звільнити з 16 січня 2016 року Подолянка Олександра Володимировича з посади Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» за угодою сторін відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України;

2. Призначити з 18 січня 2016 року Аванесяна Арсена Артоєвича виконуючим обов’язки Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК».

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (05.01.2016 17:02)

Спостережною радою Банку, прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку №6 від 28 грудня 2015 року):

1. Подати документи до Національного банку України на погодження кандидатури Іванової Н. М. на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»;

2.З дати надання згоди Національним банком України на призначення Іванової Н. М. на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку, призначити* Іванову Н. М. Головним бухгалтером, членом Правління Банку;

3.Звільнити Фіщук С. О. з посади Головного бухгалтера, члена Правління Банку з 04 січня 2016року;

4. З 04 січня 2016 року і до моменту надання згоди Національним банком України на призначення Іванової Н. М. на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку призначити Фіщук С. О. виконуючим обов’язки Головного бухгалтера, члена Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (24.12.2015 17:27)

Акціонером, прийнято рішення (Рішення акціонера Банку від 21 грудня 2015 року) про призначення заступника начальника Управління фінансового моніторингу Шелепу Олену Миколаївну членом Правління Банку.

Оголошення про проведення конкурсу з відступлення прав вимоги за кредитним договором (07.12.2015 09:27)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», оголошує конкурс з відступлення прав вимоги за кредитним договором № 050514/1 від 05 травня 2014 року. Кредитна заборгованість, станом на дату оголошення конкурсу - 20197260,27 грн. Дата закінчення договору - 29 червня 2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (23.11.2015 17:04)

Акціонером Банку, прийняті рішення:

1. Рішення акціонера Банку від 18 листопада 2015 року № 01-18/11/15:

1.1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:

- Голови Спостережної ради Кравцова Г. Г.;

- члена Спостережної ради Бесараб А. А.;

- члена Спостережної ради Педюка С. В.;

- члена Спостережної ради Зайцева Д. А.;

- члена Спостережної ради Радіонова І. М.;

1.2. Обрати Голову та членів Спостережної ради Банку у наступному складі:

- Голова Спостережної ради Петрієв А. А.;

- член Спостережної ради Бесараб А. А.;

- член Спостережної ради Педюк С. В.;

- член Спостережної ради - фізична особа Кравцов Г. Г.;

- член Спостережної ради - фізична особа Радіонова І. М.

2. Рішення акціонера Банку від 18 листопада 2015 року № 02-18/11/15:

2.1. Призначити Заступником Голови Правління, членом Правління Банку з 18 листопада 2015 року Мехтієва Е. О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (16.10.2015 17:27)

Акціонером Банку, прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 12 жовтня 2015 року) про припинення повноважень та звільнення 12 жовтня 2015 року Заступника Голови Правління, члена Правління Банку Шенгеля Андрія Олександровича, у зв’язку зі звільненням за власним бажанням у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (13.08.2015 16:12)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 07 серпня 2015 року):

- затвердити та ввести в дію нову Організаційну структуру Банку з 07 серпня 2015 року;

- затвердити кількісний склад Правління Банку у складі шести осіб;

- ввести до штатного розкладу Банку посаду Першого Заступника Голови Правління, члена Правління;

- призначити** Першим Заступником Голови Правління, членом Правління Банку з 07 серпня 2015 року Аванесяна Арсена Артоєвича з правом представляти інтереси Банку, вчиняти правочини, укладати договори, контракти від імені Банку в межах повноважень, що відповідно до законодавства України та Статуту Банку належать Голові Правління;

- затвердити форму та умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Першим Заступником Голови Правління, членом Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (17.07.2015 11:42)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 13 липня 2015 року):

У зв’язку з державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції (затверджений Рішенням акціонера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» від 12 травня 2015 року, зареєстрований Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Желінським В. М., дата реєстрації 13 липня 2015 року, номер запису 10741050006046043), припинити повноваження Ревізійної комісії Банку, а саме:

- припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Ятленко О. А.;

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку Селівашкіна О. С.;

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку Сичевської О. В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (16.06.2015 16:59)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 10 червня 2015 року):

1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:

- припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку Кравцова Г. Г.;

- припинити повноваження члена Спостережної ради Банку - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІС КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 37296142, надалі по тексту «ТОВ «ТІС КАПІТАЛ»» в особі Директора, що діє на підставі Статуту, Кармазіна О. В.

2. Обрати**** Голову та членів Спостережної ради Банку у наступному складі:

- Голова Спостережної ради - фізична особа, Кравцов Г. Г. (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- член Спостережної ради - фізична особа Бесараб А. А. (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Педюк С. В. (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Зайцев Д. А. (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- член Спостережної ради - фізична особа Радіонова І. М. (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку).

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (17.04.2015 10:55)

Відповідно до пункту першого абзацу другого частини першої статті 57 Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» (зі змінами), Статуту та Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», затверджених Рішенням Засновника про заснування Банку від 02 квітня 2012 року. На підставі Заяви члена Спостережної ради Банку Степашко О. П. від 27 березня 2015 року, щодо дострокового припинення повноважень члена Спостережної ради Банку за власним бажанням з 10 квітня 2015 року.

Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку (Рішення Акціонера), 10 квітня 2015року припинено повноваження члена Спостережної ради Степашко О. П.