• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (20.03.2015 10:02:11)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера ПАТ«ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» від 16 березня 2015 року):

1. затвердити та ввести в дію нову Організаційну структуру Банку з 16 березня 2015 року;

2. затвердити кількісний склад Правління Банку у складі п’яти осіб;

3.ввести до штатного розкладу Банку додаткову посаду заступника Голови Правління, члена Правління;

4. призначити** заступником Голови Правління, членом Правління Банку з 16 березня 2015 року Шенгеля Андрія Олександровича.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (23.01.2015)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера ПАТ«ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» від 19 січня 2015 року):

1. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Банку з 19 січня 2015 року: Голови Ревізійної комісії Нетесюк Г. П.; члена Ревізійної комісії Білодід В. Г.; члена Ревізійної комісії Данилової В. В.

2. Обрати (призначити)**** з 19 січня 2015 року, Ревізійну комісію Банку у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Ятленко О. А.; член Ревізійної комісії Сичевська О. В.; член Ревізійної комісії Селівашкін О. С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (14.04.2014)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 7 від 08 квітня 2014 року):
- припинити повноваження Головного бухгалтера, члена Правління* Банку - Хворенкової Т. В. з 09.04.2014. Перевести Хворенкову Т. В. на посаду заступника Головного бухгалтера з 09.04.2014;
- призначити Фіщук С. О. Головним бухгалтером, членом Правління* Банку з моменту надання на це письмової згоди Національного банку України. З 09.04.2014 року та до моменту надання письмової згоди Національним банком України на призначення Фіщук С. О. Головним бухгалтером Банку, покласти на неї виконання обов'язків Головного бухгалтера.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (11.03.2014)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 5 від 03 березня 2014 року):
- призначити* Бакалову Заряну Вікторівну членом Правління Банку з 03 березня 2014 року;
- призначити на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника з питань фінансового моніторингу Бакалову Заряну Вікторівну, до погодження кандидатури Комісією Національного банку України з 03 березня 2014 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (27.02.2014)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 4 від 21 лютого 2014 року) про звільнення (припинення повноважень) 21 лютого 2014 року начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Сайкевич Алли Вячеславівни, на підставі Заяви про звільнення за власним бажанням. На посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), нікого не призначено.

ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» - учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

10 вересня 2013 року

10 вересня 2013 року до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб включено ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 223 від 10 вересня 2013 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (07.08.2013)

14 серпня 2013 року

Спостережною радою ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (далі по тексту «Товариство»), прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Товариства № 2 від 07 серпня 2013 року):
- збільшити кількісний склад Правління Товариства до чотирьох осіб;
- призначити Сайкевич Аллу Вячеславівну членом Правління Товариства;
- призначити Сайкевич Аллу Вячеславівну на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, до погодження кандидатури Комісією Національного банку України з 07 липня 2013 року.

Відомості про створення акціонерного товариства однією особою (23.07.2013)

05 серпня 2013 року

На вимогу частини першої статті 6 розділу I Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» (зі змінами) та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2009 № 1207 «Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства», емітент цінних паперів, який створений однією юридично особою, оприлюднює

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (02.04.2012 / 23.07.2013)

29 липня 2013 року

Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 № 1591 (зі змінами), обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої вищезазначеним Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

Назад Вперед