• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (08.06.2016 17:46)

Головою Ліквідаційної комісії Банку, Машталер Ю. П, у зв’язку з виробничою необхідністю пов’язаною із звільненням Фіщук Світлани Олександрівни з посади Головного бухгалтера, члена Правління Банку, призначено (Наказ № 51-О від 01 червня 2016 року) Іванову Ніну Миколаївну, Радника Голови Правління Банку виконуючим обов’язки Головного бухгалтера Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (06.06.2016 17:32)

 

Спостережною радою Банку, прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку №30/05/2016-01 від 30 травня 2016 року): звільнити 31 травня 2016 року згідно з статтею 38 Кодексу законів про працю України, Фіщук Світлану Олександрівну з посади Головного бухгалтера, члена Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (27.05.2016 17:48)

Спостережною радою Банку, прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку №24/05/2016-01 від 24 травня 2016 року): звільнити 24 травня 2016 року згідно з п.1 ч. 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, Шелепу Олену Миколаївну з посади заступника начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (07.06.2016 10:28)

У зв’язку з набуттям повноважень Ліквідаційної комісії Банку, призначеної Рішенням акціонера Банку (Рішення акціонера Банку № 30/05/2016-1 від 30 травня 2016 року) на підставі згоди (дозволу) Національного банку України на ліквідацію ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» за рішенням акціонера Банку та відкликання Банківської ліцензії Національного банку України № 270, яка була видана ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» 30 серпня 2013 року,

31 травня 2016 року припиняються повноваження Спостережної ради та Правління Банку:

- член Спостережної ради - фізична особа Бесараб Анна Андріївна (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Подолянко Олександр Володимирович (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Кравцов Геннадій Георгійович (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- член Спостережної ради - фізична особа Радіонова Ірина Миколаївна (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- Голова Правління - Аванесян Арсен Артоєвич;

- начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління - Ківак (Бакалова) Заряна Вікторівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (06.06.2016 17:46)

Єдиний акціонер Банку, прийняв рішення (Рішення акціонера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» № 30/05/2016-1 від 30 травня 2016 року): обрати (призначити) Ліквідаційну комісію Банку у складі 3 (три) особи:

- Голова Ліквідаційної комісії - Машталер Юлія Петрівна;

- член Ліквідаційної комісії, заступник Голови Ліквідаційної комісії - Сидоренко Лариса Володимирівна;

- член Ліквідаційної комісії - Біцан Наталія Вячеславівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (23.05.2016 17:32)

Єдиний акціонер Банку, прийняв рішення (Рішення акціонера Банку від 17 травня 2016 року):

1. Ліквідувати Банк за ініціативою власника, в порядку передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки і банківську діяльність;

2. У відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, почати процедуру ліквідації Банку з моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку;

3. Уповноважити та зобов’язати Голову Правління Банку Аванесяна Арсена Артоєвича подати до Національного банку України документи відповідно до вимог, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку за ініціативою власника.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (20.05.2016 17:13)

Спостережною радою Банку, прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 13/05/2016-01 від 13 травня 2016 року): припинити повноваження заступника Голови Правління, члена Правління Банку Мехтієва Ельнура Оруджевича з 13 травня 2016 року, у зв’язку зі звільненням з займаної посади згідно з статтею 38 Кодексу законів про працю України.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (20.05.2016 17:07)

Відповідно до пункту першого абзацу другого частини першої статті 57 Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» (зі змінами), Статуту та Положення про Спостережну раду Банку, на підставі заяви Голови Спостережної ради Банку Петрієва А. А. від 29 квітня 2016 року, щодо дострокового припинення повноважень Голови Спостережної ради Банку за власним бажанням з 13 травня 2016 року.

Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку (рішення акціонера), 13 травня 2016 року припинено повноваження Голови Спостережної ради Банку Петрієва А. А.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (30.03.2016 09:34)

На виконання протоколу засідання Спостереженої ради Банку № 11/02/2016-01 від 11 лютого 2016 року, та у зв’язку з надходженням (вх. № 01-24/03/16 від 24.03.2016) від Національного банку України листа вих. № 24-0004/23535 від 21 березня 2016 року, щодо погодження Фіщук Світлани Олександрівни на посаду Головного бухгалтера, члена Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК». Наказом Голови Правління від 24 березня 2016 року № 32-О Фіщук С. О. призначено на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку, згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 18 березня 2016 року № 126. Наказом Голови Правління про переведення на іншу посаду від 24 березня 2016 року № 17-К Фіщук С. О., 24 березня 2016 року переведено з посади директора Департаменту внутрішньобанківських операцій на посаду Головного бухгалтера.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (18.03.2016 16:23)

На виконання протоколу засідання Спостереженої ради Банку № 7 від 28 січня 2016 року, та у зв’язку з надходженням (вх. № 01-14/03/16 від 14.03.2016) від Національного банку України листа вих. № 24-0004/20418 від 10 березня 2016 року, щодо погодження керівника банку. Аванесян Арсен Артоєвич приступив 14 березня 2016 року до обов’язків Голови Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (Наказ Голови Правління Банку Аванесяна А. А. № 20-О від 14 березня 2016 року, щодо початку виконання обов’язків Голови Правління Банку; Наказ Голови Правління Банку Аванесяна А. А. № 14-К від 14 березня 2016 року, щодо переведення на іншу посаду), згідно Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 04 березня 2016 року № 104.

Назад Вперед