• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (30.03.2016 09:34)

На виконання протоколу засідання Спостереженої ради Банку № 11/02/2016-01 від 11 лютого 2016 року, та у зв’язку з надходженням (вх. № 01-24/03/16 від 24.03.2016) від Національного банку України листа вих. № 24-0004/23535 від 21 березня 2016 року, щодо погодження Фіщук Світлани Олександрівни на посаду Головного бухгалтера, члена Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК». Наказом Голови Правління від 24 березня 2016 року № 32-О Фіщук С. О. призначено на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку, згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 18 березня 2016 року № 126. Наказом Голови Правління про переведення на іншу посаду від 24 березня 2016 року № 17-К Фіщук С. О., 24 березня 2016 року переведено з посади директора Департаменту внутрішньобанківських операцій на посаду Головного бухгалтера.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (18.03.2016 16:23)

На виконання протоколу засідання Спостереженої ради Банку № 7 від 28 січня 2016 року, та у зв’язку з надходженням (вх. № 01-14/03/16 від 14.03.2016) від Національного банку України листа вих. № 24-0004/20418 від 10 березня 2016 року, щодо погодження керівника банку. Аванесян Арсен Артоєвич приступив 14 березня 2016 року до обов’язків Голови Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (Наказ Голови Правління Банку Аванесяна А. А. № 20-О від 14 березня 2016 року, щодо початку виконання обов’язків Голови Правління Банку; Наказ Голови Правління Банку Аванесяна А. А. № 14-К від 14 березня 2016 року, щодо переведення на іншу посаду), згідно Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 04 березня 2016 року № 104.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (26.02.2016 12:51)

Спостережною радою Банку, у зв’язку з закінченням двохмісячного строку з моменту повідомлення Заступника Голови Правління Банку Католика Олексія Володимировича про звільнення з займаної посади, у зв’язку з затвердженням 22 грудня 2015 року Спостережною радою нової організаційної структури, прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 24/02/2016-01 від 24 лютого 2016 року):

Звільнити 24 лютого 2016 року згідно з діючим законодавством України та відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України Католика Олексія Володимировича з посади Заступника Голови Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (16.02.2016 15:23)

Спостережною радою Банку, у зв’язку з непогодженням Національним банком України кандидатури Іванової Ніни Миколаївни на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку (Лист Національного банку України від 29.01.2016 № 24-0004/8288), прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 11/02/2016-01 від 11 лютого 2016 року):

1. Призначити Фіщук Світлану Олександрівну на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління Банку з дати надання згоди Національним банком України на призначення Головним бухгалтером Банку.

2. Залишити Фіщук Світлану Олександрівну виконуючим обов’язки Головного бухгалтера, Членом Правління Банку до моменту надання згоди Національним банком України на призначення Головним бухгалтером Банку.

3. Подати документи до Національного банку України на погодження кандидатури Фіщук Світлани Олександрівни на посаду Головного бухгалтера Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (04.02.2016 14:44)

Спостережною радою Банку, прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку №7 від 28 січня 2016 року):

1. погодити кандидатуру Аванесяна А. А. для погодження призначення на посаду Голови Правління Банку;

2. подати документи до Національного банку України на погодження кандидатури Аванесяна А. А. на посаду Голови Правління Банку;

3. з дати надання згоди Національним банком України на призначення Аванесяна А. А. на посаду Голови Правління Банку, призначити* Аванесяна А. А. Головою Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (22.01.2016 16:57)

Акціонером Банку, прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 18 січня 2016 року):

1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:

- Голови Спостережної ради - фізичної особи Петрієва Андрія Аркадійовича (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- члена Спостережної ради - фізичної особи Бесараб Анни Андріївни (незалежний член);

- члена Спостережної ради - фізичної особи Педюка Сергія Вікторовича (незалежний член);

- члена Спостережної ради - фізичної особи Кравцова Геннадія Георгійовича (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- члена Спостережної ради - фізичної особи Радіонової Ірини Миколаївни (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку).

2. Обрати Голову та членів Спостережної ради Банку у наступному складі:

- Голова Спостережної ради - фізична особа Петрієв Андрій Аркадійович (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- член Спостережної ради - фізична особа Бесараб Анна Андріївна (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Подолянко Олександр Володимирович (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Кравцов Геннадій Георгійович (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- член Спостережної ради - фізична особа Радіонова Ірина Миколаївна (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку).

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (21.01.2016 17:19)

Спостережною радою Банку, прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку №4 від 16 січня 2016 року):

1. Звільнити з 16 січня 2016 року Подолянка Олександра Володимировича з посади Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» за угодою сторін відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України;

2. Призначити з 18 січня 2016 року Аванесяна Арсена Артоєвича виконуючим обов’язки Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК».

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (05.01.2016 17:02)

Спостережною радою Банку, прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку №6 від 28 грудня 2015 року):

1. Подати документи до Національного банку України на погодження кандидатури Іванової Н. М. на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»;

2.З дати надання згоди Національним банком України на призначення Іванової Н. М. на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку, призначити* Іванову Н. М. Головним бухгалтером, членом Правління Банку;

3.Звільнити Фіщук С. О. з посади Головного бухгалтера, члена Правління Банку з 04 січня 2016року;

4. З 04 січня 2016 року і до моменту надання згоди Національним банком України на призначення Іванової Н. М. на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку призначити Фіщук С. О. виконуючим обов’язки Головного бухгалтера, члена Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (24.12.2015 17:27)

Акціонером, прийнято рішення (Рішення акціонера Банку від 21 грудня 2015 року) про призначення заступника начальника Управління фінансового моніторингу Шелепу Олену Миколаївну членом Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (23.11.2015 17:04)

Акціонером Банку, прийняті рішення:

1. Рішення акціонера Банку від 18 листопада 2015 року № 01-18/11/15:

1.1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:

- Голови Спостережної ради Кравцова Г. Г.;

- члена Спостережної ради Бесараб А. А.;

- члена Спостережної ради Педюка С. В.;

- члена Спостережної ради Зайцева Д. А.;

- члена Спостережної ради Радіонова І. М.;

1.2. Обрати Голову та членів Спостережної ради Банку у наступному складі:

- Голова Спостережної ради Петрієв А. А.;

- член Спостережної ради Бесараб А. А.;

- член Спостережної ради Педюк С. В.;

- член Спостережної ради - фізична особа Кравцов Г. Г.;

- член Спостережної ради - фізична особа Радіонова І. М.

2. Рішення акціонера Банку від 18 листопада 2015 року № 02-18/11/15:

2.1. Призначити Заступником Голови Правління, членом Правління Банку з 18 листопада 2015 року Мехтієва Е. О.