• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (16.10.2015 17:27)

Акціонером Банку, прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 12 жовтня 2015 року) про припинення повноважень та звільнення 12 жовтня 2015 року Заступника Голови Правління, члена Правління Банку Шенгеля Андрія Олександровича, у зв’язку зі звільненням за власним бажанням у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (13.08.2015 16:12)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 07 серпня 2015 року):

- затвердити та ввести в дію нову Організаційну структуру Банку з 07 серпня 2015 року;

- затвердити кількісний склад Правління Банку у складі шести осіб;

- ввести до штатного розкладу Банку посаду Першого Заступника Голови Правління, члена Правління;

- призначити** Першим Заступником Голови Правління, членом Правління Банку з 07 серпня 2015 року Аванесяна Арсена Артоєвича з правом представляти інтереси Банку, вчиняти правочини, укладати договори, контракти від імені Банку в межах повноважень, що відповідно до законодавства України та Статуту Банку належать Голові Правління;

- затвердити форму та умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Першим Заступником Голови Правління, членом Правління Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (17.07.2015 11:42)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 13 липня 2015 року):

У зв’язку з державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції (затверджений Рішенням акціонера ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» від 12 травня 2015 року, зареєстрований Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Желінським В. М., дата реєстрації 13 липня 2015 року, номер запису 10741050006046043), припинити повноваження Ревізійної комісії Банку, а саме:

- припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Ятленко О. А.;

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку Селівашкіна О. С.;

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку Сичевської О. В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (16.06.2015 16:59)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера Банку від 10 червня 2015 року):

1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:

- припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку Кравцова Г. Г.;

- припинити повноваження члена Спостережної ради Банку - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІС КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 37296142, надалі по тексту «ТОВ «ТІС КАПІТАЛ»» в особі Директора, що діє на підставі Статуту, Кармазіна О. В.

2. Обрати**** Голову та членів Спостережної ради Банку у наступному складі:

- Голова Спостережної ради - фізична особа, Кравцов Г. Г. (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- член Спостережної ради - фізична особа Бесараб А. А. (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Педюк С. В. (незалежний член);

- член Спостережної ради - фізична особа Зайцев Д. А. (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку);

- член Спостережної ради - фізична особа Радіонова І. М. (представник юридичної особи ТОВ «ТІС КАПІТАЛ», що є власником 100% простих іменних акцій Банку).

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (17.04.2015 10:55)

Відповідно до пункту першого абзацу другого частини першої статті 57 Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» (зі змінами), Статуту та Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», затверджених Рішенням Засновника про заснування Банку від 02 квітня 2012 року. На підставі Заяви члена Спостережної ради Банку Степашко О. П. від 27 березня 2015 року, щодо дострокового припинення повноважень члена Спостережної ради Банку за власним бажанням з 10 квітня 2015 року.

Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку (Рішення Акціонера), 10 квітня 2015року припинено повноваження члена Спостережної ради Степашко О. П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (20.03.2015 10:02:11)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера ПАТ«ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» від 16 березня 2015 року):

1. затвердити та ввести в дію нову Організаційну структуру Банку з 16 березня 2015 року;

2. затвердити кількісний склад Правління Банку у складі п’яти осіб;

3.ввести до штатного розкладу Банку додаткову посаду заступника Голови Правління, члена Правління;

4. призначити** заступником Голови Правління, членом Правління Банку з 16 березня 2015 року Шенгеля Андрія Олександровича.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (23.01.2015)

Акціонером* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Рішення акціонера ПАТ«ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» від 19 січня 2015 року):

1. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Банку з 19 січня 2015 року: Голови Ревізійної комісії Нетесюк Г. П.; члена Ревізійної комісії Білодід В. Г.; члена Ревізійної комісії Данилової В. В.

2. Обрати (призначити)**** з 19 січня 2015 року, Ревізійну комісію Банку у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Ятленко О. А.; член Ревізійної комісії Сичевська О. В.; член Ревізійної комісії Селівашкін О. С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (14.04.2014)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 7 від 08 квітня 2014 року):
- припинити повноваження Головного бухгалтера, члена Правління* Банку - Хворенкової Т. В. з 09.04.2014. Перевести Хворенкову Т. В. на посаду заступника Головного бухгалтера з 09.04.2014;
- призначити Фіщук С. О. Головним бухгалтером, членом Правління* Банку з моменту надання на це письмової згоди Національного банку України. З 09.04.2014 року та до моменту надання письмової згоди Національним банком України на призначення Фіщук С. О. Головним бухгалтером Банку, покласти на неї виконання обов'язків Головного бухгалтера.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (11.03.2014)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 5 від 03 березня 2014 року):
- призначити* Бакалову Заряну Вікторівну членом Правління Банку з 03 березня 2014 року;
- призначити на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника з питань фінансового моніторингу Бакалову Заряну Вікторівну, до погодження кандидатури Комісією Національного банку України з 03 березня 2014 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (27.02.2014)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 4 від 21 лютого 2014 року) про звільнення (припинення повноважень) 21 лютого 2014 року начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Сайкевич Алли Вячеславівни, на підставі Заяви про звільнення за власним бажанням. На посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), нікого не призначено.