• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (07.08.2013)

14 серпня 2013 року

Спостережною радою ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (далі по тексту «Товариство»), прийняті рішення (Протокол засідання Спостережної ради Товариства № 2 від 07 серпня 2013 року):
- збільшити кількісний склад Правління Товариства до чотирьох осіб;
- призначити Сайкевич Аллу Вячеславівну членом Правління Товариства;
- призначити Сайкевич Аллу Вячеславівну на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, до погодження кандидатури Комісією Національного банку України з 07 липня 2013 року.

Відомості про створення акціонерного товариства однією особою (23.07.2013)

05 серпня 2013 року

На вимогу частини першої статті 6 розділу I Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» (зі змінами) та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2009 № 1207 «Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства», емітент цінних паперів, який створений однією юридично особою, оприлюднює

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (02.04.2012 / 23.07.2013)

29 липня 2013 року

Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 № 1591 (зі змінами), обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої вищезазначеним Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

Назад Вперед